Sociaal en informeel bijleren biedt hapklare voordelen. Een voorbeeld is leerKAN10, het continue opleidingsconcept bij Lidl.


“KAN10 is het nieuwe bedrijfsrestaurant op ons hoofdkantoor: een leuke, gezellige omgeving”, zegt manager training & development Sigrid Van den Berghe. “Daar vinden onze leersessies plaats – vandaar de naam ‘leerKAN10’. We pikken momenten uit in de voor- of de namiddag om te leren van en met elkaar, praktijkgericht en informeel. Een uurtje volstaat. Iedereen kan er trainer of trainee zijn. We hebben heel wat expertise in huis en via leerKAN10 komt die spontaner naar boven.”


Hoe het werkt?

“Is er een thema waarover je graag meer wilt weten, dan stuur je een zo concreet mogelijke aanvraag. ‘Nood + topic’ is de onderwerpregel. Bijvoorbeeld: Nood Pivottabellen, grafieken maken, One Note … Aan kennis over IT-thema’s is de behoefte erg groot. Je kunt ook zelf kennis doorgeven aan collega’s. Volgde je een externe opleiding, dan geef je daar een leerKAN10-sessie over. Je talent, expertise of specialiteit wordt zo breed mogelijk verspreid. LeerKAN10 brengt collega’s met elkaar in contact.


Het resultaat?

We merken dat de expertise die gedeeld wordt 100 procent op Lidl is afgestemd. Bovendien leer je meer collega’s kennen, waardoor je je netwerk verruimt. Momenteel is het puur vraag en aanbod, maar misschien maken we er wel een kennisruilbeurs van: ik bied jou iets en in ruil bied jij mij iets anders. We zijn nog volop aan het experimenteren.”


Ontdek de verse vacatures in onze kantoren

voor iedereen die telt

Herken je jezelf in de verhalen van onze collega’s? Wil je deel uitmaken van onze familie? Klik dan snel door naar onze jobsite. Je vindt er vast een job naar jouw smaak.

Ga naar onze vacatures

Geselecteerd voor jou